Wie ben ik?

Mijn naam is Edwin de Leeuw. Ik ben 42 jaar, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Naast mijn analytische blik ben ik duidelijk in mijn woorden en heb veel geduld. Waar we ons vaak eerst richten op het creëren van rust ga ik daarnaast met je kijken waar kansen liggen voor ontwikkeling. Daarbij laat ik je graag zien dat je meer kunt dan je denkt. Weet dat niemand zijn leven goed in kan richten zonder andere mensen, of je nu autisme hebt of niet. Soms lukt het minder goed met je directe vrienden of familie en heb je iemand nodig die er buiten staat. Iemand die er helemaal voor jou is. Ik ben het gewend om deze rol te hebben, ga met jou op zoek naar oplossingen en ben bereikbaar wanneer je me nodig hebt.

Werkverleden

Na jaren voor de overheid en in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik in 2008 begonnen in de jeugdpsychiatrie. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met autisme. De hulp was daar gericht op het vergroten van zelfstandigheid door eigen talenten te versterken en het bieden van praktische oplossingen waar nodig. Ik heb daar geleerd dat er altijd een manier is om tot ontwikkeling te komen.

Later ben ik me meer op volwassenen met autisme gaan richten door het bieden van begeleiding bij mensen thuis. Daar werd het ook belangrijk om de omgeving aan te laten sluiten bij mensen om te komen tot een stabiel leven. In die tijd is bij mij een duidelijke passie ontstaan voor het helpen van mensen die worstelen met hun autisme.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt binnen een Intensieve Zorg locatie voor jongeren en jongvolwassenen met een complexe zorgvraag en moeilijk verstaanbaar gedrag. Daar stond autisme altijd op de voorgrond en werd specifiek maatwerk geleverd. De begeleiding vond plaats op zowel woonlocatie, school, werk als in het sociaal leven. Daarnaast was coaching van leerlingen, stagiaires en ouders ook een belangrijke onderdeel van mijn werk.

In 2018 ben ik me verder gaan verdiepen door het volgen van de post-HBO opleiding tot Autismecoach aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heb ik me diverse methodieken eigen gemaakt en is er een stevige wetenschappelijk basis gelegd voor mijn handelen als begeleider en coach.

Sinds september 2020 ben ik als zelfstandige begonnen. Nu bied ik begeleiding en coaching op maat bij de mensen thuis of op andere locaties waar dit nodig is. Daarnaast adviseer ik ouders, zorgprofessionals en werkgevers over autisme gerelateerde vraagstukken. Ik neem daarin al mijn kennis en ervaring mee die ik zowel privé als in mijn werk heb opgedaan. Ik zal me in de toekomst blijven verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van autisme.

Ik ben aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA). Daarnaast sta ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Diensten

Levensloop begeleiding

Levensloop begeleiding

De mate waarin mensen met autisme hulp nodig hebben kan sterk variëren…

Kortdurende Coaching en begeleiding

Soms ondervinden mensen met autisme specifieke problemen waar ze hulp bij nodig hebben…

Advies voor ouders, zorgprofessionals en werkgevers

Het is soms lastig om de omgeving van mensen met autisme zo in te richten dat zaken goed blijven gaan…