Autisme

Het brein van mensen met autisme maakt een andere ontwikkeling door en verwerkt prikkels op een andere manier. Hierdoor ondervinden ze soms problemen in het uitvoeren van dagelijkse taken. Waar voor andere mensen zaken vanzelfsprekend lijken, is dat voor een persoon met autisme niet zo. Het kost meer energie om alles in goede banen te leiden en veranderingen kunnen het leven bijzonder moeilijk maken. Meer moeite met plannen, het houden van overzicht of de sociale omgang kan het vasthouden van een baan, relaties of woning lastig maken. Met hulp lukt dit vaak wel.

Al zorgt autisme bij veel mensen op dezelfde gebieden voor problemen, iedereen heeft toch weer iets anders nodig om verder te kunnen komen. Samen kijken we naar waar deze problemen liggen en zoeken we passende oplossingen.

De begeleiding vindt plaats op de plek waar dit nodig is. Ik kom dus bij je thuis en ga eventueel met je mee naar je werkplek ,school of zorginstelling. Daarnaast is coaching op afstand mogelijk via telefoon of computer. Samen wandelen kan natuurlijk ook als je dat fijn vindt.

Ik begeleid en coach jongeren en volwassenen met autisme of gezinnen waarbij autisme een rol speelt (kind, jongere, ouder). Ook geef ik advies aan zorgmedewerkers, leerkrachten en werkgevers over autisme gerelateerde vraagstukken.

Diensten

Levensloop begeleiding

Levensloop begeleiding

De mate waarin mensen met autisme hulp nodig hebben kan sterk variëren…

Kortdurende Coaching en begeleiding

Soms ondervinden mensen met autisme specifieke problemen waar ze hulp bij nodig hebben…

Advies voor ouders, zorgprofessionals en werkgevers

Het is soms lastig om de omgeving van mensen met autisme zo in te richten dat zaken goed blijven gaan…