Advies voor ouders, zorg professionals of werkgevers

Het is soms lastig om de omgeving van mensen met autisme zo in te richten dat zaken goed blijven gaan, vooral als er grote veranderingen aankomen. Het is dan ook van groot belang dat mensen die een rol spelen in het leven van de persoon met autisme worden betrokken bij de hulpverlening. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze brede aanpak de kans van slagen voor een optimale ontwikkeling van de persoon met autisme sterk vergroot. Ouders, zorgprofessionals, werkgevers of andere betrokkenen kunnen dan ook bij mij terecht voor advies met betrekking tot autisme gerelateerde vraagstukken.

Diensten

Levensloopbegeleiding

De mate waarin mensen met autisme hulp nodig hebben kan sterk variëren…

Kortdurende Coaching en begeleiding

Soms ondervinden mensen met autisme specifieke problemen waar ze hulp bij nodig hebben…