Levensloop begeleiding

Levensloopbegeleiding

De mate waarin mensen met autisme hulp nodig hebben kan sterk variëren. Waar het een hele poos goed kan gaan, verandert dit soms bij ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een verhuizing of verandering van baan. Ook veranderingen in het gezinsleven kunnen het leven moeilijker maken, zoals wanneer een kind geboren wordt of een relatie over gaat. Levensloopbegeleiding is erop gericht om een langdurige begeleidingsrelatie aan te gaan, waarin er minder hulp wordt geboden wanneer dit kan en meer hulp wordt geboden wanneer het nodig is. De begeleiding is voor onbepaalde tijd en richt zich op alle levensgebieden.

Diensten

Kortdurende Coaching en begeleiding

Soms ondervinden mensen met autisme specifieke problemen waar ze hulp bij nodig hebben…

Advies voor ouders, professionals en werkgevers

Het is soms lastig om de omgeving van mensen met autisme zo in te richten dat zaken goed blijven gaan…